Jesteś w: Strona główna » Języki obce

 
 
JĘZYKI OBCE
Gimnazjaliści projektują klasę swoich marzeńGrupa gimnazjalistów z kl II b gimnazjum oraz VII a i b Szkoły Podstawowej Nr 2 chce mieć wyjątkową salę do języka niemieckiego, w której nauka sprawiałaby im radość. Dlatego zgłosili się wraz z opiekunką projektu p. Agnieszką Wrześkiewicz do konkursu ogólnopolskiego „Niemiecki ma klasę”. Jest on organizowany przez Instytut Goethego w Warszawie.
Hasłem przewodnim całego projektu jest współpraca, współdecydowanie i współodpowiedzialność. Uczniowie mają tu szansę realizować swoje pomysły. Sami wymyślają jak ma wyglądać ich sala i sami szukają sponsorów.
Proces przekształcania klasy jest złożony. Wymaga on wspólnego wypracowania pomysłów, podjęcia wielu decyzji, znalezienia konsensusu i dokonania podziału pracy. Bierze w nim udziału wiele osób, które pomagają zrealizować i urzeczywistnić podjęte założenia. Konieczne są spotkania całego zespołu, które odbywają się w ramach zajęć pozalekcyjnych z języka niemieckiego w związku z realizacją projektu „Droga do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W pierwszej fazie projektu Pani Dyrektor wyraziła zgodę na wprowadzenie zmian w sali nr 107 . W drugiej fazie uczniowie podczas burzy mózgów rozpoczęli planowanie zmian. Po zaakceptowaniu ich przez Dyrekcję Szkoły zespół uczniów rozpoczął pracę. Przez cały lipiec uczniowie roznosili pisma do firm ozorkowskich szukając sponsorów, pisali maile, sporządzali kosztorys materiałów potrzebnych do remontu sali, dokonywali wyboru nowych mebli, zdemontowali stare urządzenia w sali i oskrobali ściany. Dzięki współpracy i zaangażowaniu całego zespołu prace przebiegły szybko i sprawnie, a sponsorzy chętnie wsparli nasze działania.
W sali nie odbywają się jeszcze zajęcia. Szukamy osób, które wykonają u nas prace remontowe. Liczymy na dalsze wsparcie finansowe lub usługowe w tym zakresie wśród mieszkańców Ozorkowa. Nr konta Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2 to BS Ozorków 62 878660001 0000 03116 2000 0001. Można też się z nami kontaktować mailowo na adres deutsch.hat.klasse@wp.pl
Wszystkie prace związane ze zmianą aranżacji sali muszą być dokumentowane. Regulamin konkursu zobowiązuje uczniów do nagrania filmiku i prowadzenia dokumentacji pisemnej w języku niemieckim oraz przesłania jej do marca 2018 r. Dzięki temu uczniowie będą się uczyć jednocześnie języka niemieckiego.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom, które zaangażowały się w ten projekt, Wszystkim uczennicom, uczniom – za ciężką i czasami żmudną pracę. Dziękujemy także Pani Dyrektor Ewie Skrupskiej oraz rodzicom za wspieranie naszych działań.

Z całego serca dziękujemy naszym darczyńcom za wsparcie finansowe, rzeczowe oraz usługowe:

PPHU ’’CENTRO-BUD’’, K.W.M.A. Niewiarowscy Spółka Jawna, INTERMARCHE, p. J. Kaczmarkiewicz (elektryk), p. W. Świeżek (hydraulik), PU GRAW Marek Wielemborek, TUBĄDZIN Management Group Sp. z o.o., GEBERIT, Ozorkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, LASOTA Okna i drzwi, INTERPRINT Polska Sp. z o.o, Sklep GS Samopomoc Chłopska, ONYX wyposażenia łazienek, Centrum Malarskie DULUX – T. Majewski, ZAKŁAD OPTYCZNY Anna Frydrysiak, Ozorkowska Spółdzielnia Mleczarska, TAMADA – Hotel i Restauracja, SANIMET. PHU. Strąkowski G., OKNOSTYL, PPUH ’’OLIVKA’’, p. Milena Łuczak, p. Pietruszewski, p. R. Mariankowski.
Gimnazjum Nr 1 na Przeglądzie Piosenki Niemieckojęzycznej w Łodzi

Dnia 10 lutego 2017 r. uczniowie klasy II A wzięli udział w Przeglądzie Piosenki Niemieckojęzycznej w Łodzi. Wyjazd ten zorganizowany był w ramach zajęć innowacyjnych z języka niemieckiego prowadzonych przez p. A. Wrześkiewicz i M. Wolską, na których uczniowie podzieleni na zespoły przygotowali po jednym utworze wybranego wykonawcy niemieckiego. Na Przeglądzie w Łodzi wystąpiły dwa najlepsze zespoły z klasy. Uczennica Weronika Mucha zaśpiewała przebój zespołu Glasperlenspiel, a zespół chłopców w składzie: Adrian Król, Adam Plewa, Wiktor Oliwa i Dawid Nowakowski, zaprezentował piosenkę zespołu Rammstein.
Dzięki uprzejmości p. dyrektor oraz dofinansowaniu dojazdu przez Radę Rodziców, cała klasa mogła pojechać do Łodzi, aby dopingować kolegom. W Przeglądzie wzięło udział 24 wykonawców, a repertuar był bardzo zróżnicowany. Pomimo świetnego przygotowania nie udało nam się zdobyć żadnej nagrody, ale poziom był bardzo wysoki. Udział w tym wydarzeniu był doskonałą okazją do zapoznania się najnowszymi trendami panującymi w niemieckiej muzyce współczesnej, wymiany doświadczeń oraz zaprezentowania swoich umiejętności na scenie w Łodzi.
Nauczycielka naszego gimnazjum nagrodzona w konkursie ogólnopolskim

Agnieszka Wrześkiewicz, nauczycielka języka niemieckiego, otrzymała nagrodę w ogólnopolskim konkursie dla nauczycieli „Fuβball + Deutschunterricht = Spaβ”. Organizatorem konkursu był Instytut Goethego w Warszawie a wyróżnionych zostało tylko 10 nauczycieli. Konkurs polegał na zrobieniu zdjęć, na których widoczne było wykorzystanie tematyki piłkarskiej na lekcji języka niemieckiego. Oceniana była oryginalność i pomysłowość w realizacji tematu. Nagrodzeni zostali również uczniowie, którzy znajdowali się na zwycięskich zdjęciach.

Koncert w Filharmonii Łódzkiej

26 listopada 2016r. grupa uczniów i nauczycieli z naszego gimnazjum uczestniczyła w wyjątkowym koncercie w Filharmonii Łódzkiej. Wyjazd na koncert został zorganizowany w ramach zajęć innowacyjnych z języka niemieckiego w klasie IIa prowadzonych przez p. A. Wrześkiewicz oraz p. M. Wolską. Teamatyka innowacji w pierwszym półroczu dotyczyła muzyki z niemieckiego obszaru językowego. Podczas koncertu orkiestra Zespołu Szkół Muzycznych II stopnia im S. Moniuszki w Łodzi wykonała oratorium słynnego klasyka wiedeńskiego J. Haydna - "Stworzenie świata". Wraz z orkiestrą na scenie filharmonii wystąpiła uczennica naszej szkoły Weronika Mucha (skrzypce) oraz absolwentka Anna Bogusławska (klarnet).
Koncert był prowadzony w dwóch językach: polskim i niemieckim, gdyż gościnnie występowali tam uczniowie Szkoły Muzycznej z Niemiec. Byli to laureaci wielu konkursów młodzieżowych w Niemczech. Wspaniale zagrali utwory na flecie poprzecznym i oboju. Koncert dostarczył widzom wielu pozytywnych emocji.

Wizyta niemieckiej delegacji w naszym Gimnazjum

Na zaproszenie nauczycielek p. A. Wrześkiewicz i M. Wolskiej w dniu 14 października 2016 r. na uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela przybyli do naszej szkoły goście z Emden w Niemczech: p. Andreas Macus – nauczyciel fizyki z Max-Windmüler-Gymnasium, p. Gero Conring z ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej BBS w Emden oraz p. dr Rolf Uphoff – dyrektor archiwum z Emden.
Celem tej wizyty było nawiązanie współpracy z gimnazjum w Emden i zorganizowanie wymiany uczniowskiej. Goście mieli okazję po raz pierwszy zobaczyć jak obchodzony Dzień Nauczyciela w Polsce oraz zwiedzić naszą szkołę. Po rozmowach z dyrekcją i nauczycielami języka niemieckiego goście udali się do Izby Historii Miasta Ozorkowa na spotkanie z p. Szymonem Bajorem.
Efektem tego spotkania było nawiązanie kontaktu i współpracy z dyrektorem archiwum z Emden p. R. Uphoffem.
Zaproszonym Niemcom bardzo podobało się w Ozorkowie i liczą na dalszą owocną współpracę z naszą szkołą.

A tak wyglądały przygotowania do Europejskiego Dnia Języków w Gimnazjum

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW W GIMNAZJUM NR 1 W OZORKOWIE


26 września 2016 r. w Gimnazjum nr 1 w Ozorkowie obchodzony był kolejny Europejski Dzień Języków ustanowiony w 2001 r. przez Radę Europy i ma za zadanie zwrócić uwagę na to jak ważna jest nauka języków obcych nie tylko w szkole, ale i przez całe życie.


W tym dniu szkoły, uczelnie i inne placówki oświatowe z krajów członkowskich Rady Europy i Unii Europejskiej organizują różne imprezy związane z nauką języków. Jednym z głównych celów obchodów Europejskiego Dnia Języków jest ukazywanie korzyści płynących z uczenia się języków, takich jak umożliwienie Europejczykom porozumiewanie się z rodzimymi użytkownikami języków w ich własnym języku, swobodny przepływ ludzi i wymiana informacji, a także promowanie różnych form współpracy międzynarodowej oraz możliwości poznawania różnorodności językowej i kulturowej Europy. Europejski Dzień Języków stanowi również możliwość uświadomienia sobie, iż na obszarze Europy istnieje ponad 200 języków oraz wiele innych używanych przez obywateli pochodzących z pozostałych kontynentów, z czego 23 są oficjalnymi językami UE.
Polskę zamieszkują przedstawiciele 9 mniejszości narodowych: Białorusini, Czesi, Litwini, Niemcy, Ormianie, Rosjanie, Słowacy, Ukaińcy, Żydzi i 4 mniejszości etnicznych: Karaimi, Łemkowie, Romowie i Tatarzy. Ponadto tereny województwa pomorskiego zamieszkują Kaszubi, społeczność posługująca sią językiem regionalnym.


Kontakt z językami obcymi już w bardzo młodym wieku może sprawić, że dzieci będą się szybciej uczyć języków obcych, lepiej władać językiem ojczystym i osiągać lepsze wyniki w nauce innych przedmiotów. Dlatego ministrowie edukacji państw UE propagują ideę rozpoczynania nauki co najmniej dwóch języków obcych już w bardzo młodym wieku. Uczenie się języków obcych od wczesnego dzieciństwa nie tylko daje solidne podstawy do nauki w przyszłości, lecz również wpływa na stosunek do innych języków i kultur.
Znajomość języków obcych niesie liczne korzyści. Dla osoby znającej języki łatwiej jest znaleźć pracę, awansować, podróżować, zrozumieć obce kultury, zwyczaje, nawiązywać międzynarodowe kontakty, czytać dzieła w ich oryginalnej wersji. Obecnie znajomość języka angielskiego nie jest już wystarczająca. Polacy są na pierwszym miejscu na świecie pod względem liczby uczących się języka niemieckiego. Znajomość niemieckiego stanowi obecnie dużą wartość dodaną na rynku pracy. Wynika to z tego, że Niemcy są niezwykle silnym gospodarczo krajem w Unii Europejskiej, w Polsce działa około 13 tysięcy firm niemieckich, Niemcy są też głównym gospodarczym partnerem Polski. Firmy te poszukują pracowników znających język niemiecki. Wiele młodych osób wykorzystuje też znajomość niemieckiego do podjęcia studiów w Niemczech. W zeszłym roku studiowało tam niemal dziewięć tysięcy Polaków.
W Gimnazjum nr 1 w ramach obchodów EDJ miał miejsce konkurs na najlepiej przebraną klasę w barwy wybranej flagi kraju UE oraz konkurs na najdłuższy sznur flag, którymi później zostały ozdobione korytarze szkolne. Ponadto tego dnia uczniowie mieli okazję, by nauczyć swoich kolegów i koleżanki innego języka obcego wprowadzając podstawowe zwroty w danym języku, podać ciekawostki, wprowadzić gry i zabawy, czy też piosenki w języku francuskim, czeskim, greckim, włoskim.

Najlepiej przebrane klasy:

I miejsce IIIF


II miejsce IIE


III miejsce IB


wyróżnienie IIIDNajdłuższy sznur flag przygotowały następujące klasy: I miejsce IA, II miejsce IIIA, III miejsce IIE.
Wyróżnionym klasom gratulujemy wspaniałych efektów współpracy a całej społeczności szkolnej dziękujemy za zaangażowanie i pomoc w przygotowanie obchodów Europejskiego Dnia Języków w naszej szkole.
Nauczyciele języków obcych


Relacja z wielokulturowej wycieczki9 maja 2016 r. pojechaliśmy całą klasą IIIa i uczniami z kl. IIIf wraz z panią A. Wrześkiewicz, M. Wolską i I. Urysiak- Tabaką na wycieczkę do Łodzi. W pierwszej kolejności udaliśmy się do Gminy Wyznaniowej Żydowskiej znajdującej się przy ul. Pomorskiej 18 na warsztaty edukacyjne. Żona rabina Miriam Szychowska opowiadała nam o kulturze i tradycjach żydowskich. Dowiedzieliśmy się dlaczego Żydzi zawsze noszą nakrycie głowy, nie jedzą świni, co to są pejsy, koszerne jedzenie, jarmułka i wiele innych. Następnie udaliśmy się do synagogi, gdzie rabin opowiedział nam o najważniejszych świętach żydowskich, jak wyglądają spotkania w tym miejscu, jakie jest znaczenie Tory, menory, pokazali nam babiniec oraz teksty w języku hebrajskim.

ww1 (293 kB)

Następnie pojechaliśmy do Klubu Wytwórnia, który znajduje się przy ul. Łąkowej 29 na koncert niemieckiego rapera „Chefketa”, zorganizowany przez Instytut Goethego w Warszawie. Przy wejściu dostaliśmy plakietki z napisem „Heute ist ein guter Tag” co znaczy „ Dzisiaj jest dobry dzień”. Mogliśmy usłyszeć m.in. takie piosenki jak: „Guter Tag”, „Keine Angst”, „Identiteater”, które poznaliśmy wcześniej na lekcjach języka niemieckiego. Wokalista Sevket Dirican był bardzo sympatyczny i miał dobry kontakt z publicznością. Wszystkie atrakcje tej wycieczki były bezpłatne.

ww2 (117 kB)

Wizyta w synagodze i szalony koncert to zupełnie nowe doświadczenie, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Dzień wyjątkowy, bo niecodzienny. Z mało znanego nam świata żydowskiego przenieśliśmy w świat rapu. Poznaliśmy dwa różne środowiska i jedno jest pewne, na Ziemi jest miejsce dla wszystkich. Podziękowania należą się opiekunkom i jednocześnie organizatorkom tego wyjazdu.
Za nowe doświadczenie, ciekawą tematykę i wspaniale spędzony czas – dziękujemy!

ww3 (143 kB)

Autorka tekstu: Emilia Sobczak z kl. III A
[aktualizacja: 24.05.2016 r.]
Wymiana polsko-niemiecka Łódź-Emden-Ozorków

emden (9 kB)

Grupa uczniów z Gimnazjum Nr 1 uczestniczyła w lutym br pod opieką germanistek z Gimnazjum Nr 1: p. A. Wrześkiewicz, p. M. Wolskiej i p. E. Kędzi w wymianie polsko-niemieckiej Łódź-Emden. Organizatorami wymiany było Towarzystwo im. Maxa Windmϋllera w Emden oraz nauczycielka języka niemieckiego w III LO w Łodzi p. Izabela Kowalczyk, która we współpracy z p. Agnieszką Wrześkiewicz (nauczycielką j. niemieckiego z Gimnazjum Nr 1 w Ozorkowie) umożliwiła uczniom z Gimnazjum Nr 1 wzięcie udziału w spotkaniach z Niemcami. Wraz z uczniami do Łodzi przybyli również opiekunowie: dyrektor szkoły z Emden Gero Conring, przewodniczący archiwum z Emden dr Rolf Uphoff oraz nauczyciel historii Folkert Heikens. Głównym celem wizyty grupy niemieckiej w Łodzi było poszukiwanie śladów Żydów ze swoich regionów, którzy zostali deportowani do łódzkiego getta w październiku 1941 roku.

 

Uczniowie z naszego gimnazjum, mieli możliwość uczestniczenia przez dwa dni w spotkaniach zorganizowanych w ramach wymiany oraz nawiązania kontaktu z Niemcami. Mieli szansę poznać siebie, historie swoich krajów, a także historię Żydów. Była to też wyjątkowa okazja na doskonalenie znajomości języka niemieckiego. Spotkania te były poprzedzone wykładem w Gimnazjum przygotowanym przez p. Szymona Bajora o Żydach z Ozorkowa i łódzkim getcie. Pan Bajor towarzyszył również grupie gimnazjalistów w spotkaniu w Centrum Dialogu w Łodzi, mając okazję na nawiązanie współpracy z nauczycielami historii i archiwistą z Emden. Uczniowie z Gimnazjum w Ozorkowie wrócili ze spotkań z Niemcami z bagażem wielu wrażeń.

emden3 (21 kB) emden4 (28 kB)

Jedna z uczennic tak opisała te dni:
Dnia 10 lutego 2016 roku pojechaliśmy do Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Na miejscu, dołączyli do nas licealiści z III LO w Łodzi oraz goście z Niemiec. Wszyscy razem udaliśmy się na wykład, który był prowadzony w języku angielskim. Z wielkim zainteresowaniem słuchaliśmy wykładowców, którzy opowiadali o getcie łódzkim i Janie Karskim oraz obejrzeliśmy film. To co zobaczyliśmy było przerażające. Następnie udaliśmy się na ,,ławeczkę Jana Karskiego’’ oraz zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie. Tym akcentem zakończyliśmy nasze środowe spotkanie w Łodzi.
11 lutego 2016 r. to był drugi dzień naszego spotkania z niemiecką i łódzką grupą młodzieży pod okiem opiekunów. Na ten dzień zaplanowano wyjazd do Warszawy. Z Ozorkowa wyruszyliśmy kolejką aglomeracyjną do Łodzi. Na Dworcu Kaliskim dołączyli do nas niemieccy i łódzcy uczestnicy tego wyjazdu. Razem ruszyliśmy pociągiem do stolicy. Czas spędzony w pociągu okazał się dla nas wspaniałą okazją do integracji. Uważamy, że owocnie wykorzystaliśmy ten moment i dzięki temu zyskaliśmy nowych znajomych, niektórzy z nich to bardzo sympatyczni i interesujący ludzie. Oczywiście tematyka naszych rozmów była dość ograniczona ze względu na barierę językową, ale w pewnym sensie był to atut, który doprowadził do kilku zabawnych sytuacji. W rozmowach z grupą z Łodzi takich problemów nie było, ale nie ukrywamy, że to właśnie z gośćmi z Niemiec próbowaliśmy nawiązać bliższy kontakt. To wspaniały test na naszą znajomość języka niemieckiego, ale nie tylko… Ewentualne braki w znajomości języka trzeba było skorygować pomysłowością. W Warszawie zwiedziliśmy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Na miejscu dowiedzieliśmy się, że będziemy podzieleni na 2 grupy ze względu na język. W muzeum mogliśmy usłyszeć historię Żydów na przestrzeni lat w Polsce oraz zobaczyć różne mapki, urządzenia, notatki itp. Po wyjściu z budynku, ruszyliśmy w stronę Starego Miasta w Warszawie. Na starówce mieliśmy czas wolny spędziliśmy go z licealistami i Niemcami. Nadszedł czas na posiłek. Zbieg różnych okoliczności sprawił, że znaleźliśmy się w restauracji serwującej pierogi, nasi goście jedli je pierwszy raz. Po zjedzeniu obiadu dołączyliśmy do grupy, z którą udaliśmy się na Dworzec Centralny w Warszawie. Niestety wszystko się kiedyś kończy i ten wyjazd, również dobiegł końca. Wróciliśmy do naszych domów w miłej atmosferze, bogatsi o nowe doświadczenia. W drodze powrotnej rozmawialiśmy ze sobą jakbyśmy znali się naprawdę długo, a przecież poznaliśmy się dzień wcześniej.

Emilia Sobczak, kl. III a

emden (245 kB)
zobacz prezentacjęzobacz prezentację


emden (245 kB)
zobacz prezentacjęPozostali uczniowie przygotowali prezentacje multimedialne, które można obejrzeć na stronie internetowej naszego gimnazjum w zakładce „Języki obce”. Natomiast opis całego projektu i wymiany znajduje się na stronie www.lodz-emden.de w polskiej i niemieckiej wersji językowej.
Szczególne podziękowania kierujemy w stronę p. I. Kowalczyk z III LO w Łodzi.

[aktualizacja: 06.04.2016 r.]
JĘZYKI (NIE) OBCE W LICEUM

jno01 (49 kB)

W dniu 1 kwietnia 2016 r. odbył się finał międzyszkolnego konkursu dla uczniów gimnazjów „Języki (nie)obce". Konkurs już po raz kolejny został objęty patronatem przez Starostę Powiatu Zgierskiego a zaproszenie do jury przyjęli dr hab. Mariusz Bartosiak z Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego oraz dr Dariusz Prasalski z Katedry Języka Stosowanego Uniwersytetu Łódzkiego. Do finału zakwalifikowali się uczniowie z sześciu gimnazjów, którzy wystąpili w trzyosobowych zespołach.
Nasze Gimnazjum reprezentowali uczniowie:

1. Partycja Gieraga kl. II a
2. Lidia Zawierucha kl. III f
3. Kacper Chałagus kl. III b

Uczniowie wykazali się szeroką wiedzą kulturoznawczą i językową. Za udział w konkursie drużyna z naszej szkoły otrzymała podziękowanie i wyróżnienie.

jno03 (48 kB) jno04 (47 kB)
Podczas konkursu mogliśmy również podziwiać wystąpienia uczniów prezentujących utwory w języku angielskim, francuskim i niemieckim.
jno05 (45 kB) jno06 (45 kB)
Publiczność miała okazję podziwiać wyjątkowy talent muzyczny uczennic naszego Gimnazjum: Julia Czapka z kl. III d , gitara: „Weil du da bist” - Das gezeichnete Ich
jno09 (52 kB)
Weronika Mucha kl. I a, skrzypce: „Auf anderen Wegen” - Andreas Bourani (Nagroda: Wyróżnienie w Konkursie Piosenki Niemieckojęzycznej w tym roku w Łodzi)
jno08 (49 kB)

Po konkursowych emocjach uczniowie zwiedzali liceum w ramach Drzwi Otwartych oraz uczestniczyli w doświadczeniach i zabawach przedmiotowych przygotowanych przez uczniów i nauczycieli LO.

emden1 (155 kB) emden2 (157 kB)

opracowała: p. Monika Wolska

JĘZYKI (NIE) OBCE W LICEUM

[Rozmiar: 174962 bajtów]

Wielojęzycznie i gwarnie było 6 marca 2015 roku w I LO im. Stefana Żeromskiego w Ozorkowie podczas finału konkursu Języki (nie)obce adresowanego do uczniów gimnazjów z miasta i gminy Ozorków. Celem konkursu było pokazanie bogactwa i różnorodności kulturowej wybranych krajów UE, w tym Polski. Patronatem konkurs objęli Starosta Powiatu Zgierskiego oraz dziekan Wydziału Polonistycznego i Instytut Kultury Współczesnej UŁ. W jury konkursu zasiedli Dyrektor I LO, p. Anna Plaskota oraz zaproszeni goście, pracownicy UŁ : dr hab. Mariusz Bartosiak z Instytutu Kultury Współczesnej oraz dr Dariusz Prasalski z Katerdy Niemcoznawstwa i Językoznawstwa Stosowanego Filologii Germańskiej.

Konkurs Języki (nie)obce przebiegał w dwóch etapach. Do etapu szkolnego zgłosiły się: Gimnazjum nr 1 w Ozorkowie, Gimnazjum w Leśmierzu, Gimnazjum w Modlnej oraz Gimnazjum w Solcy Wielkiej. W etapie szkolnym wzięło udział 50 uczniów, którzy musieli zmierzyć się z testem sprawdzającym ich ogólną wiedzę na temat krajów europejskich oraz podstawowe umiejętności językowe. Celem etapu szkolnego było wyłonienie najlepszych uczniów, którzy w finale, reprezentując swoje gimnazja, stworzyli trzyosobowe drużyny.

Etap finałowy odbył się w formie quizu i obejmował trzy rundy pytań. Wszystkie drużyny wykazały się nie tylko wiedzą i znajomością kultury krajów europejskich, ale również wysokimi umiejętnościami językowymi. Poziom konkursu był wysoki i niezwykle wyrównany. Gimnazjaliści starali się wypaść jak najlepiej, w czym pomagał im doping kibiców- publiczność składała się z uczniów gimnazjów i liceum. W przerwach między kolejnymi rundami publiczność oklaskiwała występy przygotowane przez uczniów liceum, m.in. utwory wokalne w języku polskim i językach obcych, skecz w języku niemieckim oraz taniec belgijski.

Ostatecznie zwyciężyła drużyna nr 1 z Gimnazjum nr 1 w Ozorkowie: Kacper Chałagus II b, Dominik Łukoszyk III b, Michał Zuchniewicz III d, na drugim miejscu uplasowała się drużyna z Gimnazjum w Leśmierzu: Kacper Nowakowski, Katarzyna Olczak, Jakub Bartczak, trzecie miejsce przypadło drużynie nr 2 z Gimnazjum nr 1 w Ozorkowie: Oliwia Stępniak III g, Julita Jagodzińska III d, Filip Kochański III a.

Podziękowania należą się także wszystkim nauczycielkom, które wspaniale przygotowały wychowanków do zmagań konkursowych, szkolnymi koordynatorami konkursu w gimnazjach były: p. Monika Wolska, p. Elżbieta Kędzia (Gimnazjum nr 1 w Ozorkowie), p. Katarzyna Modlińska, p. Iwona Kuzańska (Gimnazjum w Leśmierzu), p. Agnieszka Galant (Gimnazjum w Modlnej), p. Beata Pyciarz (Gimnazjum w Solcy Wielkiej).

Dużych umiejętności językowych i wiedzy o krajach UE, wręczając nagrody, gratulował uczestnikom konkursu, p. Adam Świniuch - członek Zarządu Powiatu Zgierskiego.

Wszyscy gimnazjaliści otrzymali nagrody: fundatorem nagród dla zwycięzców był Starosta Powiatu Zgierskiego, natomiast nagrody za zajęcie II i II miejsca ufundowała Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ozorkowie.

Po emocjach związanych z konkursem jego uczestnicy oraz zaproszeni goście wzięli udział w degustacji potraw regionalnych przygotowanej przez uczniów liceum. Było to możliwe dzięki wsparciu sponsorów: Burmistrza Miasta Ozorków, Hurtowni Spożywczej Dana, Masarni Laszkiewicz, Zakładowi Cukierniczemu Piotruś oraz Księgarni Rusek Henryk.

Celem konkursu Języki (nie)obce było pogłębienie współpracy między szkołami i rozwój aktywnych form spotkań młodzieży szkolnej, nauczycieli i społeczności lokalnej. Cieszy fakt, że konkurs Języki (nie)obce spotkał się z tak dużym zainteresowaniem młodzieży gimnazjalnej, która pytała już o kolejne edycje konkursu. Uczestnicy udowodnili powszechnie znaną prawdę, że najlepiej jest się uczyć przez zabawę.

Za udział i zaangażowanie, wszystkim uczestnikom i ich opiekunom, dziękują organizatorzy konkursu : nauczyciele i uczniowie I LO w Ozorkowie.
[aktualizacja: 23 marca 2015 r.]

Materiały dodatkowe na lekcje języka angielskiego.

Przygotowała: Agnieszka Jabłońska

Wymiana polsko-niemiecka z Augustum-Annen-Gymnasium w Görlitz 31.03.2014-11.04.2014

Na przełomie marca i kwietnia odbyła się polsko-niemiecka wymiana uczniów Görlitz - Łódź 2014. Wzięło w niej udział 7 uczniów klas pierwszych VIII LO im. Adama Asnyka w Łodzi, 3 uczniów klas trzecich Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Ozorkowie oraz 10 uczniów z 10 klasy Augustum-Annen-Gymnasium w Görlitz.


Wymiana ta z zorganizowana była już po raz czwarty. Dzięki nawiązaniu współpracy z VIII LO, pomocy p. wicedyrektor ds. klas dwujęzycznych – p. Agnieszki Świcy i wspólnym staraniom nauczycielek języka niemieckiego p. Agnieszki Wrześkiewicz oraz p. Moniki Wolskiej również uczniowie naszej szkoły: Natalia Adamiak, Daria Kaźmierska, Łukasz Wojtowicz po raz pierwszy mieli okazję wziąć udział w tym programie. VIII LO w Łodzi to szkoła, w której w klasach dwujęzycznych językiem wykładowym oprócz polskiego jest język niemiecki i często organizowane są tam polsko-niemieckie wymiany uczniów z różnymi szkołami w Niemczech.
Ze Zgorzelca do Görlitz można przejść mostem na rzece Nysie. Położenie geograficzne Görlitz jako miasta granicznego każe przykładać szczególną wagę do pielęgnowania dobrych stosunków pomiędzy Polską a Saksonią-wschodnim landem niemieckim. Z tego to powodu uczniowie niemieccy i polscy mogą wspólnie kształcić się w klasach dwunarodowych, w których język niemiecki i polski jest nauczany jako język ojczysty i obcy. Uczniowie biorący udział w wymianie porozumiewali się więc chętnie w obu językach.
Pobyt w Niemczech
Podróż do Niemiec nie trwała długo, bo zaledwie 7 godzin pociągiem. Wizyta w Görlitz rozpoczęła się powitaniem nas przez niemieckich partnerów i ich rodziców. Po kilkumiesięcznym kontakcie mailowym uczniów polskich i niemieckich był to dla wszystkich długo wyczekiwany moment. Rozmowom nie było końca, ale mieliśmy jeszcze cały tydzień aby wzajemnie się poznać. Pierwszy dzień był dniem rodzinnym. Niemieccy uczniowie dobrze spełnili rolę gospodarza i zorganizowali czas wolny pokazując polskim uczniom uroki swojego miasta na rowerach. A jest co podziwiać. Najpierw Niemcy zabrali nas nad jezioro Berzdorfer See a potem pokazali miasto. Znajdujące się w Görlitz budynki z okresu późnego gotyku, renesansu, baroku jak i secesji są po renowacji i zachwycają nie tylko turystów, ale również reżyserów, którzy chętnie przyjeżdżają tutaj, aby kręcić filmy. Najnowszym filmem, który jest już wyświetlany w Polsce i można go zobaczyć w łódzkich kinach jest „Grand Budapest Hotel” i jest piękną wizytówką i reklamą miasta. Görlitz to małe urokliwe miasteczko, w którym panuje zadziwiający spokój. Mieszkańcy nazywają go „Rentnerstadt”.
Drugiego dnia zostaliśmy powitani przez dyrektora szkoły i oprowadzeni przez uczniów po budynku szkoły. Było to dla nas wszystkich ciekawe doświadczenie. Mogliśmy bowiem zobaczyć jak Niemcy uczą się chemii czy języka polskiego jako języka obcego. Po południu wszyscy wybraliśmy się na kręgle, co jeszcze bardziej przyczyniło się do integracji grupy. Kolejnym punktem w planie wymiany była całodniowa wycieczka do Drezna. Uczniowie zwiedzili Muzeum Kraszewskiego, miejsce upamiętniające jednego z największych Polaków XIX wieku, posłuchaliśmy historii miasta w języku polski i niemieckim i obejrzeliśmy najbardziej charakterystyczne budowle Drezna. Należy tu wymienić przede wszystkim Zwinger - zespół pałacowy, który stanowi dziś centrum kulturalne i jest obrazem dawnego przepychu królewskiego, również Hofkirche - największy kościół katolicki w Dreźnie, który jest ostatnią barokową budowlą w mieście. Został on wzniesiony za czasów Fryderyka Augusta II i jego następcy Augusta Mocnego.
Kolejny dzień spędziliśmy w szkole. Braliśmy udział w lekcji wychowania fizycznego, lekcji muzyki i wspólnie pracowaliśmy nad projektem i jego prezentacją w sali komputerowej.
Ostatniego dnia przy wspólnym śniadaniu przygotowanym przez uczniów podzieliliśmy się swoimi spostrzeżeniami z całego tygodnia. Rozmyślaliśmy również nad tym co nowego przyniesie nam rewizyta. Tym razem my mieliśmy gościć uczniów niemieckich w Łodzi i Ozorkowie.
Pobyt w Polsce
Był to już drugi tydzień naszej znajomości, więc nie było już większych problemów z komunikacją. Podczas pobytu w Polsce wspólnie uczestniczyliśmy w kilku lekcjach w VIII LO w Łodzi, zwiedzaliśmy miasto: Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum Kinematografii. Uczniowie mieli okazję brać udział w zajęciach pod hasłem Łódź Filmowa oraz dowiedzieć się czegoś więcej o historii miasta i jego ciekawych zakątkach.
Jako rozrywkę zaproponowaliśmy wspólną Laser – Game w Manufakturze, niezwykle wyczerpującą, ale także satysfakcjonującą grę, na którą wszyscy z niecierpliwością czekali.
Kolejny dzień spędziliśmy wszyscy w Warszawie uczestnicząc wraz z przewodnikiem w interesującej wycieczce po stolicy. W czwartkowy ranek wszyscy spotkaliśmy się w Ozorkowie w Gimnazjum Nr 1, gdzie powitała nas p. dyrektor E. Skrupska. Nasi niemieccy i polscy goście oglądali przedstawienie w języku niemieckim „Der kleine Prinz” przygotowane przez uczniów klas drugich pod opieką p. M. Wolskiej oraz przedstawienie w języku polskim „Którędy droga?” pod opieką p. M. Wierzbińskiej. Na kolejnych zajęciach w języku niemieckim zaszczycili nas swoją obecnością Burmistrz Miasta Ozorkowa p. J. Socha, p. Naczelnik Wydziału Oświaty B. Kacprzak, p. Dyrektor E. Skrupska, wicedyrektor K. Pawlak oraz opiekunki grupy niemieckiej p. Ewa Frohne oraz p. Petra Puschbeck. Zajęcia dla uczniów o Ryszardzie Wagnerze przygotowała p. A. Wrześkiewicz. Po wspólnym obiedzie w naszym gimnazjum wszyscy udali się na spacer po mieście a nasi gimnazjaliści opowiadali o najciekawszych miejscach Ozorkowa w języku niemieckim. Mieliśmy okazję wpisać się do kroniki w Muzeum Miasta, odwiedziliśmy Bibliotekę Miejską oraz Kościół Ewangelicki. Po południu przy wspólnym podwieczorku w szkole przeprowadziliśmy ewaluację projektu. Był to quiz zawierający pytania w języku niemieckim dotyczące miasta Łodzi. Wspólnie z nauczycielami ewaluację przeprowadziła p. wicedyrektor ds. klas dwujęzycznych VIII LO w Łodzi Agnieszka Świca. Dla wszystkich było to również ciekawe doświadczenie, bowiem na pytania dotyczące Łodzi uczniowie musieli odpowiadać w języku niemieckim. Dla najlepszych przewidziane były nagrody. Z późniejszych relacji wiemy, że Niemcom pobyt w Polsce bardzo się podobał, a w szczególności piękne zabytki Łodzi i spokojna atmosfera Ozorkowa. Jednak największą atrakcją dla Petera i Anzelma z Görlitz była podróż tramwajem 46 z Łodzi do Ozorkowa, którą uznaje się za najdłuższą linię tramwajową w Europie. Udzielili oni wywiadu Gazecie Wyborczej, w której czytamy: „U nas takie tramwaje jeździły przed wieloma laty. W Dreźnie mamy podobny pojazd w muzeum. Ale nie wolno go dotykać - komentowali z uśmiechem Peter i Anselm” Cały tekst: http://lodz.gazeta.pl/lodz/1,35153,15859821,Maturzysci_swietowali_zakonczenie_roku_szkolnego.html#ixzz304RmIpk7 Pobyt w Ozorkowie był ostatnim dniem wymiany, więc pożegnaliśmy się mając nadzieję na dalszy kontakt z uczuciem, że uczestniczyliśmy w czymś wyjątkowym i ważnym…
Czy było warto?
Pomimo wielu obaw i barier np. językowych czy kulturowych wiemy, że na pewno było warto. Koszty wymiany nie były wysokie, dzięki zaangażowaniu rodziców, którzy gościli w swoich domach Niemców i zapewniali im śniadania i kolacje. Otrzymaliśmy też dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – organizacji wspierającej wymiany młodzieży. Obydwie strony włożyły w organizację wymiany całe serce i siły. Wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni, że mogliśmy poznać tylu przesympatycznych ludzi, z którymi ciągle utrzymujemy kontakt. Zachęcamy więc wszystkich uczniów do uczestniczenia w wymianach międzynarodowych. Jest to nie tylko okazja do nauczenia się języka, ale również do poznania innej kultury, do nawiązania nowych znajomości i odkrycia nowych możliwości, które mamy na wyciągnięcie ręki. "Kennst du viele Sprachen - hast du viele Schlüssel für ein Schloss'' (Voltaire- francuski filozof) (Gdy znasz wiele języków – posiadasz wiele kluczy do jednego pałacu)

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w wymianę, p. wicedyrektor ds. klas dwujęzycznych VIII LO A. Świcy, Dyrekcji Gimnazjum Nr 1 w Ozorkowie, Burmistrzowi Miasta Ozorkowa, Wydziałowi ds. Promocji Miasta, nauczycielom oraz osobom z obsługi zaangażowanym we wszelkie przedsięwzięcia związane z wymianą na terenie szkoły, p. A. Markowskiej z VIII LO, rodzicom oraz dzieciom za wspaniałe przyjęcie gości w Polsce oraz p. E. Frohne i p. P. Puschbeck za miłe przyjęcie i opiekę w Görlitz.

Monika Wolska
Agnieszka Wrześkiewicz


DNI OTWARTE I LEKCJE DWUJĘZYCZNE W VIII LO IM. ADAMA ASNYKA W ŁODZI

Dnia 15 kwietnia uczniowie klasy 2b i 2g Gimnazjum Nr1 im. Jana Pawła II w Ozorkowie uczestniczyli w ramach dni otwartych w lekcjach dwujęzycznych prowadzonych w języku niemieckim w VIII LO im. Adama Asnyka w Łodzi. Uczniowie otrzymali plan lekcji, który wyglądał następująco:

1. -
2. Geografia
3. Fizyka
4. Historia
5. WOK (Wiedza o Kulturze)
6. Matematyka
7. Język Niemiecki

Uczestniczyliśmy w zajęciach według harmonogramu i braliśmy czynny udział w zajęciach. Na lekcji geografii, którą prowadziła pani A. Morawska dostaliśmy karty pracy, na których znajdowały się zadania i mapka. Jednym z nich było wypisanie dlaczego ludzie migrują z danego kraju. Pani zaproponowała nam żebyśmy najpierw powiedzieli dane zdanie po polsku, a potem ładnie wyrazimy to po niemiecku. Nauczycielka była dla nas bardzo miła i gdy tylko ktoś czegoś nie wiedział od razu nam to tłumaczyła. Pan T. Kędrzyński, który prowadził lekcje fizyki pokazywał nam wiele doświadczeń i prezentacji na temat drgania fal. Jedno doświadczenie polegało na pokazaniu nam, że gdy sprężyna jest poddawana reakcji drgania nie zmienia swojego położenia. Po fizyce przyszła pora na lekcję historii z panią I. Witkowską. Nauczycielka wyświetliła nam na tablicy interaktywnej zadnia, które potem razem rozwiązywaliśmy. Tematem była ludność i miasta w średniowieczu. Po kolei każdy z nas podchodził do tablicy i rozwiązywał zadanie. Zamiast WOK-u mieliśmy wolną lekcję, którą poprowadziła pani K.Szelągowska od języka niemieckiego. Opowiedziała nam trochę o tym jak wyglądają lekcje w klasie dwujęzycznej. Zachęcała nas również, abyśmy rozważyli naukę w tym właśnie liceum. Pod koniec lekcji przyszły do nas trzy uczennice, które mówiły o tym, że nauka w takiej klasie nie jest wcale aż taka trudna - wystarczy się tylko systematycznie uczyć. Wspomniały też o certyfikacie DSD na poziomie C1/B2, który mogą zdawać uczniowie uczęszczający do takiej klasy bezpłatnie. Jest to międzynarodowy egzamin z języka niemieckiego tak zwany Deutsches Sprachdiplom finansowany przez rząd Niemiec. Dyplom uzyskuje uczeń w momencie, kiedy uzyska wynik powyżej 50%. Nieliczne szkoły w Polsce mogą przeprowadzać taki egzamin. Wielu z nas spodobała się taka możliwość, gdyż stwarza to wiele interesujących perspektyw na przyszłość. Przedostatnią lekcją była matematyka. Pani A. Śmietańska przeprowadziła lekcje o trójkątach i o kole wpisanym w trójkąt. Na ostatniej lekcji, czyli na języku niemieckim z panią A. Świcą niestety nas nie było, ponieważ musieliśmy wracać już do Ozorkowa. Wszystkim bardzo się tam podobało. Klasy były naprawdę duże i przestronne. Ponadto chyba w każdej znajdowała się tablica interaktywna, o której wspomniałam już wcześniej. Każda lekcja była ciekawa i interesująco prowadzona.
Na pewno większość z nas będzie rozważała naukę w tym właśnie liceum. Jednym słowem jest to naprawdę godna polecenia szkoła!

Magdalena Sadowska
uczennica klasy 2g Gimnazjum w Ozorkowie


Rok Ryszarda Wagnera w Gimnazjum Nr 1 w Ozorkowie w roku szk. 2013/14

A. Wrześkiewicz

DEUTSCH-WAGEN-TOUR w Gimnazjum nr 1 w Ozorkowie


Zobacz pokaz zdjęć


Język niemiecki nie jest trudny, a jego nauka może być nie tylko ciekawa, ale także zabawna. Przekonali się o tym uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Ozorkowie, którzy 20.11.2013 r. uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez lektora Instytutu Goethego. Poprzez realizację projektu „Deutsch-Wagen-Tour” chcemy przyczynić się do wzrostu popularności języka niemieckiego w naszej szkole oraz zainteresować uczniów nauką języków obcych. W warsztatach prowadzonych przez lektora języka niemieckiego p. Justynę Wichłacz brały udział dwie klasy drugie: kl. IIb oraz kl. IIg.
Nauczycielki języka niemieckiego p. M. Wolska, E. Kędzia oraz D. Dropińska -Kaźmierczak przy pomocy p. A. Wrześkiewicz oraz A. Ziemniak przygotowały z tej okazji specjalny program. Uczniowie przygotowali wcześniej prace plastyczne, kolaże pod hasłem: „Ich und mein Deutsch” oraz „Richard Wagner - sein Leben und Werk”. Z zaciekawieniem oglądaliśmy również prezentacje multimedialne dotyczące życia i twórczości R. Wagnera, jak i makiety budynku przedstawiające Das Festspielhaus - Teatr Operowy R. Wagnera. Wszystkie prace zostały ocenione a najlepsze nagrodzone.

Wyróżnione prace:
• kl. II g Aleksandra Tomczak i Małgorzata Tylke – plakat „Ich und mein Deutsch”
• kl. II b Magdalena Nowak i Agata Tomczyk – plakat „R. Wagner – sein Leben und Werk”
• kl. II b Klaudia Masłowska i Klaudia Furmańczyk – makieta budynku Das Festspielhaus

W barwach Deutsch-Wagen-Tour radośnie powitaliśmy Panią Justynę Wichłacz piosenką w języku niemieckim „Guten Tag” mówiącą o tym, dlaczego warto uczyć się języka niemieckiego.
Zajęcia oparte były na zabawach ruchowych, tańcu i śpiewie. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zaproponowanych ćwiczeniach i zabawach. W sposób kreatywny, poprzez zabawę utrwalali poznane struktury leksykalne.
Ta nietypowa lekcja języka niemieckiego dała wiele zarówno uczniom, jak i nauczycielom. pomysłów na pewno wykorzystamy i wdrożymy na lekcjach. Wszyscy wspaniale się bawili i jednogłośnie orzekli, że nauka języka niemieckiego sprawiła im wiele radości, a praca bez podręczników i zeszytów była dla nich dodatkową motywacją do pracy. Poza tym dzieci przekonały się, jak ważna i potrzebna jest umiejętność pracy zespołowej oraz współdziałanie w rozwiązywaniu problemu, czy zadania.

Dziękujemy za nowe pomysły, przekazaną energię i wspaniałą atmosferę.

„Niemiecki – Jasne, że klar!”
M. Wolska

Europejski Dzień Języków Obcych w Gimnazjum


Europejski Dzień Języków to święto europejskiej różnorodności językowej oraz okazja do podkreślenia korzyści płynących z nauki języków. Oba aspekty są ważne, gdyż różnorodność językowa jest podstawowym elementem europejskiej tożsamości kulturowej, a zdolność posługiwania się różnymi językami otwiera szerokie możliwości.
Europa może się poszczycić niezwykłym bogactwem językowym − posiada 24 języki urzędowe, a na jej terytorium istnieje ponad 60 lokalnych wspólnot posługujących się językami regionalnymi lub językami mniejszości. W całej Europie w salach lekcyjnych, w domach kultury, w instytucjach kulturalnych, restauracjach i na ulicach odbywają się różnorodne imprezy.
W naszej szkole 26 września, Europejski Dzień Języków, tak uroczyście i kolorowo obchodzimy już po raz drugi, co jest doskonałą okazją do wspólnej zabawy.
Uczniowie zaangażowali się w te obchody przygotowując dwa piękne przedstawienia teatralne: „Der kleine Prinz” w języku niemieckim i „The Cracow Dragon” w języku angielskim, na które oprócz uczniów gimnazjum zaproszeni zostali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 i 5. Młodzi aktorzy z wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem zaprezentowali efekt swojej wspólnej pracy. W niemieckojęzycznym przedstawieniu, pod opieką p. M. Wolskiej i p. A. Wrześkiewicz, wzięli udział uczniowie klasy IIa, IIb oraz IIg: Olga Wierzbińska, Tomasz Wojtkiewicz, Eliza Syncerek, Aleksandra Młodak, Paulina Ozimek, Agata Tomczyk, Krystian Kowalczyk, Magdalena Błocisz, Julia Mazurkiewicz oraz Błażej Dropiński. Natomiast w wersji angielskojęzycznej wzięli udział uczniowie klasy IIIb i IIIe: Dawid Masłowski, Dominik Lemański, Michał Pajdak, Kamil Wojciechowski, Martyna Sobczak, Jakub Jędrzejczak, Monika Tomczak, Damian Suligowski, Katarzyna Szadkowska oraz Magdalena Mrozik pod opieką p. E. Kędzi i p. M. Janczak.
Tego dnia mogliśmy pokazać, iż teatr jest kreatywną i efektywną formą nauki języka obcego. Uczy, rozwija i bawi młodzież szkolną.

Wszystkie klasy wraz ze swoimi wychowawcami specjalnie na ten dzień przebrały się w stroje w kolorach flag państw należących do Unii Europejskiej, a jury oceniło ich trud, pomysłowość i zaangażowanie.
Wyniki konkursu:
I miejsce zajęła klasa Ib z wychowawcą p. M. Wodzińską,
II miejsce zajęła klasa IIId z wychowawcą p. A. Piesik-Żółtowską,
III miejsce zajęła klasa IIIa z wychowawcą p. K. Wojtkiewicz.


Poza tym uczniowie wykonali flagi państw UE, przygotowali tablice ze zwrotami powitalnymi w wielu językach oraz przysłowiami i powiedzeniami przełożonymi na różne języki obce. Wszystkie prace gimnazjalistów można było obejrzeć na szkolnych korytarzach. Celem tego projektu zainicjowanego przez nauczycieli języków obcych jest uświadomienie społeczności szkolnej znaczenia wielojęzyczności w Europie, pielęgnowanie różnorodności kulturowej i językowej oraz wspieranie nauki języków obcych również poza formalnym cyklem kształcenia.

Zobacz pokaz zdjęć

Przygotowała: Dorota Dropińska-Kaźmierczak

Powiatowe Konkursy Języków Obcych 2013 w Gimnazjum Nr 1 w Ozorkowie

W dniu 8 kwietnia 2013 r. odbył się w Gimnazjum Nr 1 z OI im. Jana Pawła II w Ozorkowie Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego zorganizowany przez nauczycielki języka niemieckiego: mgr A. Ziemniak, mgr A. Wrześkiewicz, mgr D. Dropińską-Kaźmierczak, mgr M. Wolską, mgr A. Bugno oraz mgr E. Kędzię.

W konkursie tym wzięło udział Gimnazjum ze Słowika, z Leśmierza i z Ozorkowa.
Laureatami zostali:
Klasy I: I miejsce – Osińska Weronika (Gimnazjum w Słowiku), II miejsce – Płachecińska Weronika (Gimnazjum w Leśmierzu), III miejsce – Gaczyńska Zuzanna (Gimnazjum w Leśmierzu)
Klasy II: I miejsce – Kluska Mateusz (Gimnazjum w Leśmierzu), II miejsce – Lewandowski Jakub (Gimnazjum w Słowiku), III miejsce – Majewski Jakub (Gimnazjum w Leśmierzu)
Klasy III: I miejsce – Grzelak Anna (Gimnazjum Nr 1 w Ozorkowie), II miejsce – Kalkowska Martyna (Gimnazjum Nr 1 w Ozorkowie), III miejsce – Krysiak Emilia (Gimnazjum w Leśmierzu)

Następnego dnia 9 kwietnia 2013 r. odbył się Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego zorganizowany przez nauczycielki języka angielskiego: mgr I. Urysiak-Tabaka, mgr E. Kędzię, mgr D. Męczyńska oraz mgr M. Roskowińską.

Wśród finalistów konkursu znalazło się czterech gimnazjalistów z naszego miasta.
Oto wyniki konkursu:
Klasy I: I miejsce - Wiktor Świrski (Gimnazjum Nr 2 ze Zgierza), II miejsce - Angela Fliszewska (Gimnazjum Nr 1 z Ozorkowa), III miejsce - Dominika Pobrotyn (Gimnazjum Nr 1 z Ozorkowa)
Klasy II: I miejsce - Zofia Wesołowska (Gimnazjum Nr 3 ze Zgierza), II miejsce - Tomasz Witczak (Gimnazjum Nr 2 ze Zgierza), III miejsce - Zuzanna Rutkowska (Gimnazjum Nr 2 ze Zgierza)
Klasy III: I miejsce - Mateusz Ciesielski (Gimnazjum Nr 1 z Ozorkowa), II miejsce - Agata Lewandowska (Gimnazjum nr 2 ze Zgierza) oraz III miejsce - Nelly Pietruszewska (Gimnazjum nr 1 z Ozorkowa).

W ramach konkursu Gimnazjum Nr 1 zorganizowało uroczyste otwarcie, poczęstunek oraz rozdanie dyplomów i nagród.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
Sponsorowi z Ozorkowa, Burmistrzowi Miasta Ozorkowa oraz Goethe Institut w Polsce dziękujemy za ufundowanie nagród.


JĘZYKI OBCE DROGĄ KU PRZYSZŁOŚCI

Gimnazjum Nr 1 w Ozorkowie może się pochwalić wynikami egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego 2012. Podajemy wyniki poszczególnych Gimnazjów w powiecie zgierskim w punktach i procentach >>>zobacz<<<

Märchenwelten

W grudniu 2012 r. przypadła dwusetna rocznica wydania pierwszego zbioru baśni braci Grimm pt. "Kinder- und Hausmärchen" (1812r.) Z tej okazji w bibliotece Gimnazjum Nr 1 została zorganizowana wystawa plakatów pt. "Märchenwelten" (Baśniowe Światy). Obejmowała ona 7 plakatów ilustrujących najpopularniejsze baśnie braci Grimm, m.in. Aschenputtel (Kopciuszek), Dornröschen (Śpiąca królewna). Tworzą one punkt wyjścia do wielu małych zdjęć dookoła obrazu nawiązujących do współczesnych bajek. Pokazują, że stare tematy baśśni są ciągle aktualne w dzisiejszym świecie książek i filmów. Strukturę opowiadania baśni braci Grimm można znaleźć w wielu współczesnych historiach. Wszyscy przecież cieszymy się, kiedy na końcu zło zostaje ukarane a dobro zwycięża.

Wystawa ta została przygotowana przez Instytut Goethego w Polsce i wypożyczona przez nauczycielkę języka niemieckiego p. Agnieszkę Wrześkiewicz. Cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów. W bibliotece zostało też przeprowadzonych kilka lekcji języka niemieckiego z wykorzystaniem tych plakatów. Uczniowie chętnie dyskutowali o światach bajek braci Grimm i światach bajek współczesnych. Swoje przemyślenia zilustrowali na kolażach, które będzie można obejrzeć na korytarzu szkolnym.


Rok 2012 był rokiem braci Grimm. Z tej okazji organizowanych było wiele konkursów z języka niemieckiego.Jeden z nich został ogłoszony na stronie Goethe-Institut w Warszawie pt "Ruszaj z nami do krainy baśni - Quiz odkrywców". Trwa on do 31 stycznia a na zwycięzców czekają wspaniałe nagrody. Zapraszamy również do odwiedzenia strony www.deutsche-maerchenstrasse.com, i do podróżowania z bajkami braci Grimm. Ścieżka prowadzi z Hanau do Bremerhaven, a po drodze można zwiedzić wiele ciekawych miejsc i spotkać postaci z bajek braci Grimm

Wszystkich uczniów Gimnazjum Nr 1 zachęcamy również do wzięcia udziału w szkolnym konkursie fotograficznym pt. Światy bajek braci Grimm". Technika robienia zdjęć - dowolna. Dozwolona jest też obróbka graficzna lub stylizacja. Zdjęcia powinny być wydrukowane lub wywołane na papierze fotograficznym. Konkurs trwa do 25 stycznia. Fotografowane mogą być obiekty, miejsca lub postacie ze świata bajek braci Grimm. Zdjęcia prosimy zostawiać u nauczycielek języka niemieckiego. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

mgr Agnieszka WrześkiewiczHalloween

Halloween
- tak wyglądała w tym roku sala 130, udekorowana przez p. Agnieszkę Jabłońską i jej uczniów.


Deutsch-Wagen-Tour nietypowa lekcja języka niemieckiego

Dnia 23.10.2012 uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Ozorkowie uczestniczyli w projekcie Deutsch-Wagen-Tour. Projekt ten jest realizowany przez Goethe-Institut w Warszawie od kwietnia 2009 r.
Partnerami projektu są m. in. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec oraz Ambasada Niemiec w Warszawie.
Deutsch-Wagen-Tour został nagrodzony certyfikatem „EUROPEAN LANGUAGE LABEL" – europejskim znakiem innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych.
Celem projektu Deutsch-Wagen-Tour jest popularyzacja nauki języka niemieckiego w Polsce, zwiększenie motywacji uczniów do nauki języków obcych oraz zainspirowanie nauczycieli do stosowania nowoczesnych metod nauczania. Samochody z logo Deutsch Wagen docierają do szkół w całej Polsce. Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Ewy Skrupskiej do Gimnazjum Nr 1 na zaproszenie nauczycielek języka niemieckiego Pani Moniki Wolskiej, Pani Doroty Dropińskiej-Kaźmierczak oraz Pani Agnieszki Ziemniak przybyła lektorka języka niemieckiego Pani Justyna Wichłacz.

W warsztatach brały udział dwie klasy pierwsze: klasa I A i I B. Z okazji wizyty Deutsch Wagena uczniowie przygotowali wcześniej prace plastyczne pod hasłem: „Was ist typisch deutsch?”. Najlepsze prace zostały nagrodzone.
Panią Justynę Wichłacz uczniowie powitali piosenką „Deutschvergnügen“, prezentując tym samym swoje zaangażowanie i umiejętności językowe.


Pani lektor zaprezentowała szereg nowatorskich rozwiązań związanych z nauką języka i w niekonwencjonalny sposób przekazywała informacje o Niemczech.
Gimnazjaliści chętnie wzięli udział w warsztatach, przekonali się, że języka można się uczyć na wiele sposobów. Uczniowie doskonale bawili się łącząc zabawę z nauką a wszystkiemu towarzyszyły wielkie emocje. Zadania były zróżnicowane: domino, puzzle językowe, bingo, to tylko niektóre z zaproponowanych zabaw językowych. Najlepsi uczniowie nagradzani byli drobnymi upominkami Deutsch Wagena (długopisy, plany lekcji, t-shirty, portfele, torby z logo Deutsch-Wagen-Tour).
Na zakończenie spotkania uczniowie klas pierwszych zaprezentowali wiersze w języku niemieckim będące podziękowaniem za wskazówki, pozytywną energię i miłą atmosferę. Pani Justyna Wichłacz chwaliła zapał uczniów i nauczycieli w poszerzaniu wiedzy językowej, dziękowała za zaproszenie i realizację projektu.
Dziękujemy Pani Justyno!

Wszyscy jesteśmy zdania – Niemiecki – Jasne, że klar!

Jeśli chcesz, aby i do Twojej szkoły dotarł Deutsch-Wagen-Tour
wyślij zaproszenie na adres mailowy: dwt.poznan@gmail.com
więcej informacji na stronie www.deutsch-wagen-tour.pl


Opracowała: Monika Wolska


Europejski Dzień Języków - 26 września 2012 r.

” Iloma językami mówisz, tylekroć stajesz się nowym człowiekiem.”

J.W.Goethe

     Jak co roku tak i tego dnia obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Języków. Wszyscy uczniowie zaangażowali się w przygotowania do tego dnia. Przygotowali plakaty tematyczne, flagi państw Unii Europejskiej, oraz pozostałych krajów europejskich, plecionki językowe, zwroty powitalne w wielu językach, imiona i ich odpowiedniki obcojęzyczne oraz odgłosy zwierząt przełożone na wiele różnych języków. Wszystkie prace uczniów można było podziwiać w salach lekcyjnych nauczycieli uczących języków obcych jak i na korytarzach naszej szkoły.
     W ten szczególny dzień nauczyciele jak i uczniowie przyszli na zajęcia przyozdobieni we flagi państw europejskich manifestując w ten sposób swoje zaangażowanie w obchody Europejskiego Dnia Języków.

Najładniej przebrane były:
1 m. - klasa IIe z wych. mgr U. Kubacką (Polska)
2 m. - klasa III b z wych. mgr E. Wankiewicz (Grecja)
3 m. - klasa IIIc z wych. mgr T. Wojtkiewicz (Finlandia)

Wyróżnione zostały również klasy:
- Ia z wych. K. Gwarczyk
- IIb z wych. H. Bryczek.
Święto wielojęzyczności

Od 2001 roku 26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków. Europa może się poszczycić niezwykłym bogactwem językowym – posiada 23 języki urzędowe, a na jej terytorium istnieje ponad 60 lokalnych wspólnot posługujących się językami regionalnymi lub językami mniejszości. Należy również pamiętać o językach, którymi mówią obywatele UE pochodzący z innych krajów i kontynentów. Właśnie po to, aby zwrócić uwagę społeczeństwa na tę różnorodność lingwistyczną, Unia Europejska i Rada Europy ogłosiły 2001 rok Europejskim Rokiem Języków.
W imprezach związanych z rokiem tematycznym wzięły udział miliony osób z 45 krajów. Setki wydarzeń w całej Europie były okazją do podkreślenia różnorodności językowej naszego kontynentu i promowania nauki języków obcych. Europejski Rok Języków stał się również inspiracją dla obchodzonego co roku Europejskiego Dnia Języków. Celem tej inicjatywy jest:
- uświadomienie ogółowi społeczeństwa znaczenia wielojęzyczności w Europie,
- pielęgnowanie różnorodności kulturowej i językowej,
- wspieranie nauki języków obcych również poza formalnym cyklem kształcenia.

26 września to również doskonała okazja do zabawy. Co roku w całej Europie organizowane są najróżniejsze wydarzenia związane z językami: spektakle, zabawy dla dzieci, koncerty, kursy językowe, audycje radiowe i programy telewizyjne, konferencje itp. Możliwości są nieograniczone.

Większość Europejczyków zna języki obce.

Wyniki badań okazały się intrygujące. W 2001 roku 53 proc. respondentów zadeklarowało, że mówi w jednym języku obcym. W roku 2005 odsetek ten wyniósł 56 proc. Najbardziej wielojęzyczni obywatele UE to Luksemburczycy (99 proc. ludności zna co najmniej jeden język obcy), następnie Słowacy (97 proc.) oraz Łotysze (95proc.). Języki najczęściej podawane jako pierwszy język obcy to kolejno: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański oraz rosyjski.
W roku 2005 zaledwie w sześciu państwach członkowskich przeważały osoby posługujące się jednym językiem. Były to: Irlandia (66 proc. ludności nie zna żadnego języka oprócz języka ojczystego), Wielka Brytania (62 proc.), Włochy (59 proc.), Węgry (58 proc.), Portugalia (58 proc.) i Hiszpania (56 proc.). Osoby uważające, że nauka języków obcych nie ma znaczenia, należą do zdecydowanej mniejszości – zaledwie 8 proc. w 2005 roku.

Dlaczego warto uczyć się języków obcych?

Praca:
- znając język obcy, masz większe możliwości na rynku pracy,
- możesz otrzymać lepiej płatną pracę,
- możesz pracować za granicą lub w firmie zagranicznej mającej przedstawicielstwo w Polsce.

Zrozumienie innej kultury:
- poznajesz różne aspekty kultury danego kraju, lepiej rozumiesz jego mieszkańców oraz sam język,
- masz dostęp do źródeł w oryginalnym języku – w pierwotnej, a niezmienionej tłumaczeniem formie.

Podróże:
- czujesz się pewniej i swobodniej podczas wyjazdów zagranicznych, ponieważ potrafisz się porozumieć,
- możesz nawiązywać ciekawe znajomości,
- poznajesz ludzi mieszkających w danym kraju i dowiadujesz się od nich ciekawych rzeczy.

Kontakty z obcokrajowcami:
- nawiązujesz znajomości i przyjaźnie z ludźmi z innych krajów,
- śmiało rozmawiasz ze spotkanymi na ulicy lub sklepie turystami,
- odnawiasz kontakty z krewnymi, którzy wyemigrowali, których rodziny nie mówią po polsku.

Nowoczesność:
- możesz swobodnie korzystać z Internetu,
- rozumiesz instrukcje obsługi urządzeń niedostępne w języku polskim,
- oglądasz międzynarodowe stacje telewizyjne i jesteś na bieżąco z wiadomościami oraz nowinkami technologicznymi.

Gimnastyka umysłu:
- cały czas ćwiczysz pamięć krótko- i długoterminową,
- twój umysł staje się elastyczny,
- rozwijasz swoją kreatywność, zdolność kojarzenia oraz rozwiązywania problemów.

Dostęp do dzieł w oryginalnej wersji językowej:

- czytasz książki w oryginale,
- oglądasz filmy bez napisów, bez lektora,
- rozumiesz teksty piosenek ulubionego wykonawcy.

Czy wiecie, że…?

• Na świecie jest dziś między 6000 a 7000 języków, używa ich sześć miliardów ludzi, zamieszkałych na terenie 189 państw.
• W samej Europie funkcjonuje około 225 języków, co stanowi mniej więcej 3 proc. wszystkich języków świata.
• Najwięcej ze wszystkich języków świata funkcjonuje na terenie Azji i Afryki.
• Co najmniej połowa światowej populacji jest dwu- lub wielojęzyczna.
• Zakres słownictwa wielu języków obejmuje 50 000 lub więcej słów lecz poszczególni użytkownicy języków zazwyczaj znają i wykorzystują zaledwie ułamek całkowitego zasobu słów – w codziennych rozmowach ludzie cały czas stosują te same kilkaset słów.
• Języki pozostają ze sobą w nieustannej interakcji, wpływając na siebie wzajemnie na wiele sposobów, dzisiaj języki europejskie zapożyczają wiele słów z języka angielskiego.
• W pierwszym roku życia dziecko wydaje szeroką gamę dźwięków: końcu pierwszego roku życia pojawiają się pierwsze zrozumiałe słowa; w wieku trzech lat dziecko formułuje zdania złożone, a w wieku lat pięciu dziecko dysponuje już zasobem kilku tysięcy słów.
• Język ojczysty to zazwyczaj język, który znamy najlepiej i najczęściej z niego korzystamy. Istnieją jednak osoby „doskonale dwujęzyczne”, które potrafią posługiwać się równie biegle dwoma językami. Zazwyczaj jednak osoby dwujęzyczne nie wykazują się idealną biegłością w obu językach.
• Wielojęzyczność niesie liczne korzyści: ułatwia uczenie się kolejnych języków, wpływa pozytywnie na proces myślenia i sprzyja kontaktom z innymi ludźmi i kulturami.
• Większość języków europejskich należy do wielkiej rodziny indoeuropejskiej.
• Większość języków Europy można podzielić na trzy rodziny: języki germańskie, romańskie i słowiańskie.
• Rodzina języków germańskich obejmuje między innymi języki duński, norweski, szwedzki, islandzki, niemiecki, niderlandzki, angielski i jidysz.
• Rodzina języków romańskich obejmuje między innymi język włoski, francuski, hiszpański, portugalski i rumuński.
• Rodzina języków słowiańskich obejmuje między innymi język rosyjski, ukraiński, białoruski, polski, czeski, słowacki, słoweński, serbski, chorwacki, macedoński i bułgarski.
• Większość języków europejskich opiera się na alfabecie łacińskim. Niektóre języki słowiańskie opierają się na cyrylicy. Grecki, jidysz, ormiański i gruziński posiadają własny alfabet.
• W większości krajów Europy istnieje kilka języków regionalnych czy języków mniejszości- niektóre z nich zyskały nawet status oficjalny.
• Języki pozaeuropejskie często używane na terytorium Europy to: arabski, chiński oraz hindi; każdy z nich dysponuje własnym systemem zapisu słów.
• Rosja (148 milionów mieszkańców) może poszczycić się największą liczbą używanych na jej terytorium języków- jest ich od 130 do 200.
• W skutek napływu imigrantów oraz uchodźców Europa staje się coraz bardziej wielojęzyczna. W samym tylko Londynie mówi się w około 300 językach (arabski, turecki, kurdyjski, języki berberyjskie, hindi itd.).

Warto uczyć się języków obych. Możemy do tego wykorzystać serwisy internetowe oraz kursy online.

Nauka Języków Obcych w Internecie:

www.langmaster.com (Bezpłatne Języki Online)
www.yummy.pl (darmowe gry dla dzieci i gimnazjalistów online, nauka języków poprzez zabawę)
kursangielskiego.com (bezpłatny kurs języka angielskiego online)
www.internetpolyglot.com (darmowe lekcje języka online)
fiszkoteka.pl (nauka języka online)
www.sciagnij.pl (darmowe programy do nauki języków)
www.supermemo.pl (kursy na różnych poziomach)
www.voanews.com
www.bbc.co.uk/polish/learningenglish/-BBC-kurs jęz.ąng. w nagraniach
www.cnn.com/EMAIL/CNN newsletter z wiadomościami
www.rzeczpospolita.pl/tematy/testy-ang-Testy
www.onlinebooks.library.upenn.edu-biblioteka online po ang.
www.serwisy.gazeta.pl/edukacja-Polish your English-Gazeta Wyborcza uczy ang. lekko, łatwo i przyjemnie
magazynt3.pl
www.slowka.pl (strefa języka ang.,fr.,hiszp.,niem.,ros.,wł.)
www.fiszki.pl
www.edustation.pl (nauka języków online za darmo)
www.jezykuj.pl (nauka języków przez Internet)
www.ceac.pl (kursy językowe online)
www.virtualingua.pl
www.busuu.com (serwis społecznościowy dla uczących się języków)

Przygotowały: Iwona Urysiak-Tabaka i Agnieszka Wrześkiewicz