INFORMACJA O DOFINANSOWANIU, ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI,
projektu w ramach konkursu
"Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2015/2016"

W wrześniu 2015 roku przystąpiliśmy do konkursu "Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2015/2016" ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a w grudniu 2015 roku otrzymaliśmy dotację na realizację projektu pn.
Edukacja ekologiczna w Gimnazjum nr 1 w Ozorkowie - „Z przyrodą na Ty”

Wartość ogólna tego przedsięwzięcia wynosi 26 000,00, a kwota dofinansowania ze środków Funduszu wynosi 23 290,00. Projekt skierowany jest do 450 uczniów Gimnazjum nr 1 w Ozorkowie i społeczności lokalnej.
Główny cel programu edukacji ekologicznej to przygotowanie młodzieży do świadomych i odpowiedzialnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i kształtowanie postaw proekologicznych poprzez uczestnictwo w wycieczkach, warsztatach, konkursach, akcjach, projektach, kołach zainteresowań. Działania takie są jednak możliwe pod warunkiem kompleksowego, wielopoziomowego poznania i zrozumienia elementów środowiska, którego sami jesteśmy częścią. Nie chodzi zatem tylko o przyswojenie treści związanych z problematyką ekologii i ochrony środowiska, ale też przekazanie umiejętności praktycznych. Postawy proekologiczne kształtują się wraz z rozbudzeniem wrażliwości na problemy własnego środowiska. Zależy nam na tym, by młodzież zdobyła umiejętności interdyscyplinarnego rozumienia i rozwiązywania problemów środowiskowych, samokształcenia, działania zespołowego oraz prezentowania rezultatów swojej pracy i poglądów. Będziemy aktywizować środowiska naszych uczniów do różnorodnych działań zmierzających do zmiany postaw, nawyków gwarantujących ochronę i poznanie przyrody, budowanie tożsamości lokalnej, poszerzenie stanu wiedzy o otaczającej przyrodzie.
Udział w projekcie pozwoli też na łączenie nauki z zabawą oraz wszechstronne rozwijanie różnorodnych umiejętności kluczowych i zainteresowań.
Walorem programu jest nauka poprzez działanie w bezpośrednim kontakcie z przyrodą, połączona z obserwacją, doświadczeniami, uwrażliwianie dzieci na potrzebę ochrony przyrody w najbliższym otoczeniu, stanowiącym miejsce naszego codziennego życia i wypoczynku.

W ramach Edukacji ekologicznej w Gimnazjum nr 1 w Ozorkowie - „Z przyrodą na Ty” uczniowie naszej szkoły będą uczestniczyli w:

• wycieczkach: do Kopalni Soli w Kłodawie, Ogrodu Botanicznego i Palmiarni w Łodzi, Elektrowni w Bełchatowie, Gospodarstwa Agroturystycznego w Konarzewie i do ZOO Afrykarium we Wrocławiu.
• warsztatach: Energia ziemi, Świat za 50 lat, Klimatyczni – co każdy z nas może zrobić dla ochrony klimatu, Jak Eko poznał Lansa, Ekoznaki, Globalne śniadanie.
• konkursach: fotograficznym - Cuda natury, wiedzy - Parki narodowe w Polsce, modelarskich Karmniki dla ptaków i Budki lęgowe dla ptaków, plastycznym lub na prezentację multimedialną Gdzie lądują nasze śmieci.
• zajęciach koła geograficznego, biologicznego, chemicznego, fizycznego, ekologicznego
• projektach edukacyjnych: Alternatywne źródła energii, Woda źródłem życia i energii, Recykling, Ekożywność pod lupą.

Ważnym aspektem realizacji programu jest zakupienie pomocy dydaktycznych, które zwiększą atrakcyjność i skuteczność realizowanych działań oraz wpłyną na rozwijanie samodzielności uczniów w działaniu i myśleniu.

www.zainwestujwekologie.pl